Lely Corporate Communications Is this mail not legible? Open in your browser
 
 
lely
 
lely
Lely Campus
Update
 
Lely nieuwbouw update
Werkzaamheden persleiding riool
Afgelopen vrijdag (17 april) heeft de firma Welvreugd een speciale boring gemaakt die loopt vanaf het Lely terrein tot aan de Sparrendal flat. Hier is een leiding doorheen getrokken, die nodig is voor het persriool, voor een goede afvoer naar het riool. Het bedrijf Welvreugd is ingehuurd door onze aannemer CMD civiele werken (Combinatie Midden Delfland). De werkzaamheden zijn door CMD aangemeld en afgestemd met de gemeente Maassluis. In verband met de voorkoming van verspreiding van het Corona-virus wordt er bij de werkzaamheden uiteraard gewerkt volgens de veiligheids- en hygiëneregels van de overheid.

Deze week wordt de leiding aangelegd en hierdoor kan er meer overlast zijn op het terrein voor de Sparrendalflat ter hoogte van de kinderboerderij. U kunt nog altijd gebruik maken van het parkeerterrein. Houd wel rekening met beperkte overlast. Bij voorbaat onze excuses daarvoor. Er wordt alles aan gedaan om dit tot een minimum te beperken.

Sanering
De werkzaamheden voor de sanering van het terrein van Lely verlopen goed en zijn inmiddels bijna gereed. Tijdens de sanering is er olie afgevoerd en asbest uitgegraven en afgevoerd naar erkende bedrijven hiervoor. Naar verwachting duurt het nog ongeveer 2 weken om dit af te ronden. Naast het saneren, zijn we ook begonnen met het bouwrijp maken van het terrein. De eerste bouwwegen worden momenteel aangelegd. Daarnaast zal er gewerkt worden aan de waterhuishouding op ons terrein.

Mocht u over de werkzaamheden op het Lely terrein nog vragen hebben, of op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen, dan treft u onderaan deze nieuwsbrief manieren om ons te bereiken. 
  www.lely.com/lelycampuswebsite voor al het nieuws, filmpjes en berichten over werkzaamheden
 
Digitale nieuwsbrief
: u ontvangt van ons een periodieke update per mail
 
Indien nodig/nuttig: bewonersbijeenkomsten
 
Emailadres
 voor vragen of afmelden van deze nieuwsbrief: lelycampus@lely.com
 
 
 
Facebook   Twitter   Instagram   Linkedin   Youtube
Weverskade B.V.
Cornelis van der Lelylaan 1
3147 PB Maassluis
The Netherlands
Contact details
E-mail: lelycampus@lely.com
Website: https://www.lely.com/lelycampus
...